Prof. Dr. Gordana Lazović

FAMILIA

ORDINACIJA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

O Nama

Ordinacija „FAMILIJA“ je ginekološko akušerska ordinacija koja se bavi problemima ženske populacije od puberteta do menopauze.

Posebno je posvećena prevenciji najčešćih malignih oboljenja vezanih za ženski organizam. Tu se posebno misli na maligne procese koji se dešavaju na jajnicima i grliću materice. U tu svrhu koriste se najnovija naučna dostignuća tako da se ovi malignomi mogu otkriti čak 2 do 3 godine pre nego što se pojave prve simptomi. Sve je ovo moguće jer je stručni tim ove ordinacije kontinuirano uključen u dva naučnoistraživačka projekta što i omogućuje brzu praktičnu primenu novih saznanja u kliničkoj praksi.

Slično je i sa oboljenjem poznato pod imenu endometrioza. Bolest se otkriva pomoću ulatrazvuka i specifičnih serumskih biomarkera (analiza krvi).

Tim stručnjaka ove ordinacije posvećuje posebnu pažnju i adolescentnom periodu. Sprovodi ispitivanje i lečenje neredovnih menstruacija, pojačane maljavosti i akni po licu.

U reproduktivnom periodu pored dijagnoze i lečenja ginekoloških oboljenja, u ovoj ordinaciji se ispituju uzroci bračnog steriliteta: vrše se hormonska ispitivanja, dijagnostikuju specifična oboljenja vezana za jajnik, dijagnostikuju se poremećaji razvoja folikula, prohodnost tuba i analiza spermograma.

I kao što je rečeno, ženama koje se nalaze u menopauzi pristupa se na poseban način. Problemi koji nastaju gubitkom hormonske funkcije jajnika prestavljaju veliki teret svakoj ženi : povećanje apetita, gojaznost, povećanje pritiska, poremećaji koncentracije i memorije a da ne govorimo o pojavi osteoporoze koja vodi do preloma i nastanka invaliditeta. Sve navedene tegobe se na vreme dijagnostikuju i sprovodi preventivna terapija.